Aukcja klasyków

19.07.2015 Opole


Kupujący

Kupujący mogą dokonać oględzin licytowanych pojazdów na 48 godzin przed aukcją. Pojazdy znaleźć można w wyznaczonym sektorze .
Kupującym jest osoba lub organizacja przystępująca do aukcji, reprezentowana przez pełnoletniego kupującego.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji, uzyskanie karty z numerem kupującego oraz wpłacenie wadium w wysokości 1000,-PLN.
Wszelkich formalności należy dokonać w trakcie trwania imprezy w biurze organizatora.
Przyjmowanie formularzy zostanie zakończone na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
W przypadku nie wylicytowania żadnego pojazdu do ceny minimalnej wadium podlega zwrotowi po zakończeniu aukcji.
W przypadku wylicytowania pojazdu i osiągnięcia ceny minimalnej wadium zostanie przeznaczone na poczet zapłaty za zakupiony pojazd, a kwota zapłaty za zakupiony pojazd zostanie pomniejszona o wysokość wadium. W przypadku nie uiszczenia zapłaty za wylicytowany pojazd kiedy osiągnięta została cena minimalna w terminie określonym w regulaminie wadium nie podlega zwrotowi.
Kupujący, który wylicytował pojazd zobowiązany jest uiścić 10% wylicytowanej kwoty w biurze organizatora w ciągu 2 godzin od zakończenia aukcji, a pozostający balans w terminie 7 dni, po czym następuje sfinalizowanie transakcji. Brak wpłaty w tym terminie jest rozumiany jako odstąpienie od zakupu.
Kupujący jest zobowiązany odebrać auto w ciągu 7 dni od dnia aukcji.


OleAuto

Track Day Super Edytion już 6 i 7 września 2014r. na TORZE POZNAŃ

tel. 793477815
email. biuro@oleauto.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014 OleAuto.pl  Wykonanie: Lukasz 'Pietyk' Pietkiewicz